הוראות שליחת קבצים

דפוס דיגיטלי:

תוכנת ווקטוריות / PDF:
על כל הפונטים להיות ב – Convert to Path.
רצוי לעבוד ביחס של 1:1 או 1:10 .
תוכנת Photoshop  –  פורמט פוטושופ JPEG
(Maximum Quality) או פוטושופ PSD.
חובה לעבוד בשיטת צבע CMYK.
הוראות העברת קבצים:
על גבי מדיה מסוג CD ROM, דיסק-אונ-קי
otektec@netvision.net.il :לכתובת מייל באמצעות